מטרות הפדגוגייה

מטרות הפדגוגייה

  • כתובת למציאת מידע בנושאי מחוננות והצטיינות.
  • מתן מענה למורי הילדים המחוננים והמצטיינים בביה"ס הרגיל – מידע, התמודדות עם קשיים המתעוררים בהקשר לאוכלוסיית תלמידים זו, הכנה משותפת של פעילויות המתאימות לאוכלוסייה זו, מערכי שיעור מתאימים.
  • מתן מענה למורי הילדים המחוננים והמצטיינים בתוכניות המיוחדות – מידע, דוגמאות למערכי שיעור מתאימים, דוגמאות של תוצרים מהעבר, והתמודדות עם קשיים המתעוררים בהקשר לאוכלוסיית תלמידים זו.
  • מתן מענה להורי הילדים המחוננים והמצטיינים – מידע, סיוע בהתמודדות עם קשיים רגשיים וחברתיים של הילדים, עזרה בתקשורת עם ביה"ס הרגיל, חשיפה לחומרים קיימים עבור הילדים.