מצגות

שם הפריט סוג הפריט שם המחבר נושא
טיפוח תלמידים מחוננים ומצטיינים מצגת מודפסת  
טיפוח מצוינות בחינוך
תלמידים מחוננים – מאפיינים וצרכים מיוחדים מצגת מודפסת   מאפייני המחוננות
האגף למחוננים ומצטיינים – עקרונות מנחים – מצגת מודפסת מצגת מודפסת אגף למחוננים מידע
עקרונות לטיפוח תלמידים מחוננים ומצטיינים מצגת מצולמת  
טיפוח מצוינות בחינוך
מרכז רון ורדי לטיפוח תלמידים מחוננים מצגת מצולמת   מסגרות חינוכיות