מערכת שעות ימי רביעי

  ה'1
מחנך: שחק איתן
ה'2
מחנך: שחק איתן
ה'3
מחנך: שחק איתן
ו'1
מחנך: ערן לאור
ו'2
מחנך: ערן לאור
ו'3
מחנך: יותם זיו
ו'4
מחנך: יותם זיו
8:15-9:40 הבלתי אפשרי – אפשרי
ליאור קזולה
זואולוגיה וסביבה
עינב אופיר
הסטודיו – Build Up
שחק איתן
Acting Studio
ערן לאור
משחקי בריחה
סתיו מורג
פלסטיק ופולימרים
לילך בודנר
קצרים בתקשורת
יותם זיו
9:40-10:10 הפסקת אוכל + הפסקה
10:10-11:45 הסטודיו – Build Up
שחק איתן
הבלתי אפשרי – אפשרי
ליאור קזולה
זואולוגיה וסביבה
עינב אופיר
משחקי בריחה
סתיו מורג
Acting Studio
ערן לאור
קצרים בתקשורת
יותם זיו
פלסטיק ופולימרים
לילך בודנר
11:45-12:00 הפסקה
12:00-13:45 זואולוגיה וסביבה
עינב אופיר
הסטודיו – Build Up
שחק איתן
הבלתי אפשרי – אפשרי
ליאור קזולה
פלסטיק ופולימרים
לילך בודנר
קצרים בתקשורת
יותם זיו
Acting Studio
ערן לאור
משחקי בריחה
סתיו מורג