מערכת שעות ימי חמישי

  ג'1
מחנך: שחק איתן
ג'2
מחנך: שחק איתן
ג'3
מחנך: שחק איתן
ג'4
מחנך: נעם כהן
ג'5
מחנך: נעם כהן
8:15-9:40 הסטודיו – עשר אצבעות לי יש
שחק איתן וסמדר בקלש
מצב הרוח של האוויר
ענת אש-מור
ארכיאולוגים צעירים
טל חביב-משיח
חושים בטבע
נעם כהן
יצירת משחקים (מחשב)
גילור גל
9:40-10:10 הפסקת אוכל + הפסקה
10:10-11:45 ארכיאולוגים צעירים
טל חביב-משיח
הסטודיו – עשר אצבעות לי יש
שחק איתן וסמדר בקלש
יצירת משחקים (מחשב)
גילור גל
מצב הרוח של האוויר
ענת אש-מור
חושים בטבע
נעם כהן
11:45-12:00 הפסקה
12:00-13:45 חושים בטבע
נעם כהן
ארכיאולוגים צעירים
טל חביב-משיח
הסטודיו – עשר אצבעות לי יש
שחק איתן וסמדר בקלש
יצירת משחקים (מחשב)
גילור גל
מצב הרוח של האוויר
ענת אש-מור

 

  ד'1
מחנך: יורם גרניט
ד'2
מחנך: יורם גרניט
ד'3
מחנך: יורם גרניט
ד'4
מחנכת: מעין אבולעפיה
ד'5
מחנכת: מעין אבולעפיה
8:15-9:40 המעבדה של ד"ר פרנקנשטיין
יורם גרניט
בחירה
ארנה גל / איתמר בובליל / תו רובין
בחירה
ארנה גל / איתמר בובליל / תו רובין / אלעד בר דוד
בחירה
ארנה גל / תו רובין / אלעד בר דוד
בחירה
ארנה גל / איתמר בובליל / תו רובין / אלעד בר דוד
9:40-10:10 הפסקת אוכל + הפסקה
10:10-11:45 עכברי מעבדה
אלעד בר דוד
המעבדה של ד"ר פרנקנשטיין
יורם גרניט
על חומרים, סימטריה סיבובית ומעגלים באומנות 
תו רובין
מבוכים, דרקונים ועוד
איתמר בובליל
משחק החיים
מעין אבולעפיה
11:45-12:00 הפסקה
12:00-13:45 מבוכים, דרקונים ועוד
איתמר בובליל
עכברי מעבדה
אלעד בר דוד
המעבדה של ד"ר פרנקנשטיין
יורם גרניט
משחק החיים
מעין אבולעפיה
על חומרים, סימטריה סיבובית ומעגלים באומנות 
תו רובין