מבחני איתור למחוננים ומצטיינים

משרד החינוך נערך לביצוע מבחני האיתור למחוננים ולמצטיינים לקראת שנת הלימודים הבאה (תשפ"ב) במתווה חדש, התואם את שנת הלימודים הנוכחית (תשפ"א) המתקיימת במציאות המשתנה של הקורונה.
כחלק ממתווה זה, מבחן שלב א' שהיה אמור להתקיים בבתי הספר יסודיים בתאריך 4.11.2020 נדחה לתאריך 21.12.2020

מבחן שלב א' יתקיים בבתי הספר ביום ב', ו' בטבת התשפ"א , 2020.12.21 בשיעור הרביעי בכל בתיה"ס הרשמיים והמוכש"ר (שקיבלו אישור מיוחד לכך).
במגזר דוברי העברית יבחנו תלמידי כיתות ב' בלבד.

המבחן יתבצע בכפוף להנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך.
המבחן עבר התאמה לרמת התלמידים ולמיומנויות שרכשו עד כה ובכל מקרה תוצאותיו הינם יחסיות לכיתה.
תלמידים שאינם בשלים השנה (מכל סיבה – טרם רכשו מיומנויות קריאה וחשבון, בשלות רגשית או סיבה אחרת) לביצוע המבחן יוכלו להבחן גם בשנת הלימודים הבאה (תשפ"ב) באמצעות הגשת בקשה מקוונת למבחן בפורטל הורים החל מחודש אוקטובר 2021.