אודות

אנו מאמינים כי:

  • המטרה שלנו בחינוך מחוננים היא להכין אותם בצורה המיטבית לחיים. זאת אנו עושים באמצעות הטמעת המצוינות והקנייה של ערכים, כלים, מיומנויות וידע המאפשרים אותה.

 

  • דמות הבוגר הרצוי הוא זה שמכתיב את אופיו ופועלו של המרכז.

 

  • לנו המנדט לטיפול באוכלוסיית המחוננים ברעננה. זו זכות גדולה וחובה אמתית המחייבת אותנו להיות המקצועיים ביותר ולא להפסיק לחפש כיצד להשתפר.

 

  • יש חשיבות מכרעת לקהילה תומכת ועל כן אנו מעודדים את מעורבותה בתוכנית ומעריכים את פועלה.

 

  • עלינו להקצות את כל המשאבים בכדי לייצר לילדכם סביבה מיטבית להתפתח בה.