מערכת שעות כיתות ג'-ד'

תשע"ט

סמסטר א'

ג' 1 ג' 2 ג' 3 ד' 1 ד' 2 ד' 3

הצל שלי ואני

שחק איתן וסמדר בקלש

משחקים וחושבים מתמטיקה

אורנה קורמן

15 המצאות

רן לוי-לויה ולי דנגור

המעבדה של ד"ר פרנקנשטיין

יורם גרניט

זאולוגיה – המשך

ירון גרינברג

ארכיאולוגים צעירים

טל חביב-משיח

15 המצאות

רן לוי-לויה ולי דנגור

הצל שלי ואני

שחק איתן וסמדר בקלש

משחקים וחושבים מתמטיקה

אורנה קורמן

ארכיאולוגים צעירים

טל חביב-משיח

המעבדה של ד"ר פרנקנשטיין

יורם גרניט

זאולוגיה – המשך

ירון גרינברג

משחקים וחושבים מתמטיקה

אורנה קורמן

15 המצאות

רן לוי-לויה ולי דנגור

הצל שלי ואני

שחק איתן וסמדר בקלש

זאולוגיה – המשך

ירון גרינברג

ארכיאולוגים צעירים

טל חביב-משיח

המעבדה של ד"ר פרנקנשטיין

יורם גרניט

סמסטר ב'

ג' 1 ג' 2 ג' 3 ד' 1 ד' 2 ד' 3

gifTED

שחק איתן ורן לוי-לויה

זאולוגיה

ירון גרינברג

האני בתנועה

ליאור פרץ

המעבדה של ד"ר פרנקנשטיין – מה הסיפורש'ר?

יורם גרניט ולי דנגור

פיתוח חשיבה מתמטית – א'

אורנה קורמן

קופסאות שחורות

לילך בודנר

האני בתנועה

ליאור פרץ

gifTED

שחק איתן ורן לוי-לויה

זאולוגיה

ירון גרינברג

קופסאות שחורות

לילך בודנר

המעבדה של ד"ר פרנקנשטיין – מה הסיפורש'ר?

יורם גרניט ולי דנגור

פיתוח חשיבה מתמטית – א'

אורנה קורמן

זאולוגיה

ירון גרינברג

האני בתנועה

ליאור פרץ

gifTED

שחק איתן ורן לוי-לויה

פיתוח חשיבה מתמטית – א'

אורנה קורמן

קופסאות שחורות

לילך בודנר

המעבדה של ד"ר פרנקנשטיין – מה הסיפורש'ר?

יורם גרניט ולי דנגור