מערכת שעות כיתות ה'-ו'

תשע"ט

סמסטר א'

ה' 1 ה' 2 ה' 3 ו' 1 ו' 2 ו' 3

עצמי למידה
בחירה

שחק איתן

טיול מתמטי
בחירה

אורנה קורמן

משחקים דמיון ויצירתיות
בחירה

ליאור קזולה

יצירה, פרשנות וביקורת – מבוא ליצירה רב תחומית

ערן לאור

פלסטיק ופולימרים

לילך בודנר

חדר כושר מוחי

חנוך אופיר

sPBL למידה חברתית מבוססת פרוייקט

רן לוי-לויה, שחק איתן וליאור קזולה

חדר כושר מוחי

חנוך אופיר

יצירה, פרשנות וביקורת – מבוא ליצירה רב תחומית

ערן לאור

פלסטיק ופולימרים

לילך בודנר

sPBL למידה חברתית מבוססת פרוייקט

רן לוי-לויה, שחק איתן וליאור קזולה

פלסטיק ופולימרים

לילך בודנר

חדר כושר מוחי

חנוך אופיר

יצירה, פרשנות וביקורת – מבוא ליצירה רב תחומית

ערן לאור

 

סמסטר ב'

ה' 1 ה' 2 ה' 3 ו' 1 ו' 2 ו' 3

פיתוח חשיבה לוגית

אורנה קורמן

30 המצאות

רן לוי-לויה

מלאכות מסורתיות

טל חביב-משיח

פונקט – בית ליוצרים

ערן לאור ושחק איתן

אומנות

לי דנגור

 הבלתי אפשרי, אפשרי

ליאור קזולה

30 המצאות

רן לוי-לויה

מלאכות מסורתיות

טל חביב-משיח

פיתוח חשיבה לוגית

אורנה קורמן

 הבלתי אפשרי, אפשרי

ליאור קזולה

פונקט – בית ליוצרים

ערן לאור ושחק איתן

אומנות

לי דנגור

מלאכות מסורתיות

טל חביב-משיח

פיתוח חשיבה לוגית

אורנה קורמן

30 המצאות

רן לוי-לויה

אומנות

לי דנגור

 הבלתי אפשרי, אפשרי

ליאור קזולה

פונקט – בית ליוצרים

ערן לאור ושחק איתן