PBL שכבת ה' תשע"ז / 2017

במסגרת קורס PBL, למידה מבוססת פרוייקט, יצרו תלמידי שכבת ה' תערוכת נודדת בנושא תקשורת.

התערוכה הוצגה ברעננה בבתי הספר ברטוב ויחדיו ובאבן יהודה בבית ספר בכר