אומנות שבטית עם דרור גיל

תלמידי כיתות ח' ו-ט' חורטים ל תיבות הקשה אפריקאיות בסגנון מערב אפריקאי