חוויה פיננסית עם נועם נדב

לומדים על בורסה, הנפקה, מניות, היצע וביקוש והקשר לפנסיות, אופציות ועוד בצורה חווייתית דרך משחק