מצא את המילה המשותפת

מילה

מצא את המילה המשותפת

1. עולה דריסה, פשיטה
2.דעת רגליים, חומר
3. שלום, כבוד, שלמונים
4. כלי, שוד, חלום
5. בת, קורא, רמה
6. אם, מלך, קפיצה
7. נהמה, ים, שם

ניתן לשלוח תשובות או שאלות להבהרה למייל

gifted.raanana@gmail.com