ניסוי כדור הארץ באקווריום

ניסוי כדור הארץ באקווריום.
שינוי בטמפרטורת החומר מייצר שינוי בצפיפותו. חומר במצב צבירה נוזל/גז ינוע בהתאם לצפיפותו המשתנה בתהליך שנקרא "הסעת חום".
חומר חם (מים בצבע אדום בסרטון) הוא בעל צפיפות נמוכה ולכן קל יותר מסביבתו וינוע כלפי מעלה, ונהפוכו.
תהליך פיזיקלי בסיסי זה הוא כוח מניע מרכזי בכדור הארץ, הוא מכתיב את תנועת האויר באטמוספירה ולפיכך את מזג האויר, שולט בזרמים האוקייניים וכתוצאה מכך בפיזור החום מקו המשווה אל הקטבים וביצרנות הראשונית שהיא בסיס מארג המזון, ולבסוף מביא לתנועת המאגמה במעטפת כדור הארץ המייצרת רעידות אדמה ברחבי העולם.
הבנת תהליכים מסוג זה מאפשרת לנו את יכולת החיזוי של השינויים המתרחשים סביבנו והתכנון לקראת התמודדותנו איתם.