אלין קשטכר - יועצת בכירה

לב

מצ"ב קישור להרצאה שניתנה ע"י אלין קשטכר – יןעצת בכירה באגף לתלידים מחוננים ומצטיינים

 

https://youtu.be/aUHnXkImJAM