החידה היומים - יום מס' 6

גפרורים

מה מספר הגפרורים הקטן ביותר שאפשר למחוק כך שיתקבלו בדיוק שני ריבועים?

גפרורים

בריבוע קסם, סכום המספרים בכל שורה, טור ואלכסון שווה.

השלימו את ריבוע הקסם:

37

 

33

 

 

38

35

 

 

 

ניתן לשלוח תשובות או שאלות להבהרה למייל

 

gifted.raanana@gmail.com