החידה היומית – יום מס' 3

1

מאחורי כל עיגול בצבע זהה מסתתרת אותה הספרה.

השלימו את הספרות החסרות.

 

למסיבה הגיעו 30 אנשים. הוגשו שני סוגי משקאות: תה וקפה.

12 שתו תה (ואולי עוד משהו…).

17 שתו קפה (ואולי עוד משהו…).

3 שתו גם תה וגם קפה.

שאר האנשים לא שתו כלום.

כמה לא שתו בכלל?

קפה

ניתן לשלוח תשובות או שאלות להבהרה למייל

gifted.raanana@gmail.com