החידה היומית – יום מס' 4

מספרים

בכל אחד משבעת חלקי הסרטוט יש לרשום מספר אחד מבין המספרים 1 עד 7 (כל מספר פעם אחת בלבד), כך שסכום המספרים בכל עיגול יהיה שווה.

שלושה מספרים כבר שובצו, השלימו את השאר.

שני בנים ושתי בנות טענו לגבי מספר מסוים:

  • אלון: המספר הוא ראשוני
  • בנימין: המספר הוא 9
  • גילה: המספר הוא זוגי
  • דניאלה: המספר הוא 15

אחת מהבנות טעתה ואחד מהבנים טעה גם הוא.

מהו המספר?

ניתן לשלוח תשובות או שאלות להבהרה למייל