החידה היומית - יום מס' 5

מספרים

חמישה חברים שיחקו ב"בול פגיעה". יונתן בחר מספר בן ארבע ספרות שונות והיתר נדרשו לנחשו. כידוע לכם, תוצאת "בול" היא כאשר מצליחים לנחש ספרה ואת מיקומה, ו"פגיעה" – כאשר מנחשים ספרה, אך היא אינה במקום הנכון במספר המבוקש.

להלן ניחושי ארבעת החברים ומספר ה"בולים" וה"פגיעות" של כל אחד.

חבר

המספר שניחש

מספר "פגיעות"

מספר "בולים"

א

2971

1

1

ב

6034

1

1

ג

1589

0

1

ד'

2361

0

0

מהו המספר שיונתן בחר?

 

בתרגיל שלפניכם הוחלפו חלק מן הספרות באותיות.

אותיות שוות מייצגות ספרות שוות, לאותיות שונות מתאימות ספרות שונות.

ת  ש  ע   =   3  X  ש  ל  ש

 

איזו ספרה מייצגת כל אות?

 

ניתן לשלוח תשובות או שאלות להבהרה למייל

gifted.raanana@gmail.com