מתמטיקה זה לא רק מספרים

מספרים
קורס מתמטיקה לכיתות ב' בתוכנית "ארזים"

אייל שני מתגעגע לילדים בתכנית מצטיינים