החידה היומית – יום מס' 1

שבצו את המספרים 1-8 כך ששני מספרים עוקבים, לא ימוקמו בעיגולים המחוברים בקו.

array

ניתן לשלוח תשובות או שאלות להבהרה למייל

gifted.raanana@gmail.com