קומבינטוריקה – ספר תמורות

מתמטיקה

קומבינטוריקה – ספר תמורות

תזכורת: קומבינטוריקה – תורת הצרופים.

               צירוף – סידור כלשהו של עצמים שונים ללא משמעות לסדר שלהם.

               תמורה – סידור כלשהו של עצמים שונים כשיש  משמעות לסדר שלהם.

בפעילות שלפנינו נבנה "ספר תמורות:

  1. הדפיסו וצבעו את הציורים שבעמוד הבא.
  2. גזרו את התמונה בקו המודגש בשחור.
  3. הניחו את החיות שגזרתם זו על זו, במדויק, והדקו אותן מימין ( בחלק הלבן ) לספרון.
  4. גזרו את כל החיות יחד לפי הקוים  האדומים.
  • כעת תוכלו ליצור לכם חיות מבולבלות, אם תפתחו כל שליש דמות של חיה אחרת.
  • כמה חיות שונות זו מזו הצלחתם ליצור?

 תוכלו להוסיף כריכה לספרון שלכם, לכתוב עליה: ספר התמורות של: ________

            ולקשט אותה.

  • תוכלו להכין ספרון דמויות/חיות/פרחים משלכם. נשמח לראות תמונה של הספרון שיצרתם באתר יח"ד, תחת "ילדי הקמפוס יוצרים ".

1

שלחו אלינו את התוצרים שלכם 

gifted.raanana@gmail.com