נועם נדב - חוויה פיננסית

נועם נדב - מייסד חברת מפנה חוויה פיננסית מלמד את הקורס 'החוויה הפיננסית' בתכנית המחוננים לחט"ב

קופסא בזווית אחרת – שימוש במשחקי קופסא בהוראת מחוננים

 

למה חינוך פיננסי מגיל צעיר

 

אפס בכלכלה: מי מרוויח מהבורות הפיננסית של הישראלים