אודות

על התכנית

תכנית ייעודית וייחודית לילדים מצטיינים המצויים באחוזון 95 ומעלה.
לתוכנית מסלול רב שנתי ,ספיראלי שמטרתו לספק קרקע פורייה לסקרנות וליכולות הגלומות בילדים.

 

בתוכנית:

  • נתייחס למרכיב ההצטיינות, נחקור, נעודד, נאתגר גבולות ונבחן הסיבות.
  • נעודד שאלת שאלות ונתרום כמה משלנו, נלווה וננחה לאורך התהליך.
  • נשכלל מיומנויות וכלים ונרכוש כאלו חדשים.
  • ניתן מענה נרחב לפן הרגשי, חברתי וערכי. אלו מהווים אבני יסוד בפיתוח מצוינות ואורח חיים.
  • דמות הבוגר הרצוי הוא זה שמכתיב את אופיו ופועלו של המרכז.

 

לקמפוס המנדט לטיפול באוכלוסיית המצטיינים ברעננה ולצוות הקמפוס יש את ההכשרה, הידע והניסיון לעיסוק עם אוכלוסייה זו.
זו זכות גדולה וחובה אמתית המחייבת אותנו להיות המקצועיים ביותר ולא להפסיק לחפש כיצד להשתפר.

 

יש חשיבות מכרעת לקהילה תומכת ועל כן אנו מעודדים את מעורבותה בתוכנית ומעריכים את פועלה.