מערכת שעות יום שלישי - כיתות ג'

תשפ"ב
  ג'1 ג'2 ג'3 ג'4 ג'5
16:00-17:20 מעמקי הכדור
ענת אש-מור
קיד-קוד
כפיר דרעי
כשחיידק עף לחלל
אלעד בר דוד
על טעם וריח
מאור גואטה
מבוכים, דרקונים, ועוד מבוכים
איתמר בובליל
17:20-17:40 הפסקה
17:40-19:00 קיד-קוד
כפיר דרעי
מעמקי הכדור
ענת אש-מור
על טעם וריח
מאור גואטה
מבוכים, דרקונים, ועוד מבוכים
איתמר בובליל
כשחיידק עף לחלל
אלעד בר דוד