מערכת שעות יום שלישי - כיתות ג'

תשע"ט

סמסטר א'

ג' 1 ג' 2 ג' 3 ג' 4 ג' 5

המסע בחלל ובכלל

רן לוי- לויה

משחקי חשיבה

נועם טלמור

ה"קסם" שבמבנה החומרים וחוקי הטבע

סיימון ג'יימסון

ממעמקי הכדור

ענת אש-מור

סדנת המייקרים של יויורם

יורם גרניט

סדנת המייקרים של יויורם

יורם גרניט

 המסע בחלל ובכלל

רן לוי- לויה

משחקי חשיבה

נועם טלמור

ה"קסם" שבמבנה החומרים וחוקי הטבע

סיימון ג'יימסון

ממעמקי הכדור

ענת אש-מור

ממעמקי הכדור

ענת אש-מור

סדנת המייקרים של יויורם

יורם גרניט

 המסע בחלל ובכלל

רן לוי- לויה

משחקי חשיבה

נועם טלמור

ה"קסם" שבמבנה החומרים וחוקי הטבע

סיימון ג'יימסון

סמסטר ב'

ג' 1 ג' 2 ג' 3 ג' 4 ג' 5

הישרדות עולם החי

סיימון ג'יימסון

ממעמקי הכדור

ענת אש-מור

סדנת המייקרים של יויורם

יורם גרניט

המסע בחלל ובכלל

רן לוי- לויה

משחקי חשיבה

נועם טלמור

משחקי חשיבה

נועם טלמור

הישרדות עולם החי

סיימון ג'יימסון

ממעמקי הכדור

ענת אש-מור

סדנת המייקרים של יויורם

יורם גרניט

 המסע בחלל ובכלל

רן לוי- לויה

מדע במטבח

רן לוי-לויה

ג'אגלינג

נועם טלמור

הישרדות עולם החי

סיימון ג'יימסון

לכל הרוחות

ענת אש-מור

סדנת המייקרים של יויורם
מתקדמים

יורם גרניט