מערכת שעות יום שני - כיתות ד'

תשע"ט

סמסטר א'

ד' 1 ד' 2 ד' 3 ד' 4 ה' 1 ה' 2 ו' ז'

שנה ראשונה בהוגוורטס

יניב מסינגר

אסטרטגיה ומשחק

ליאור קזולה 

מי שמביט בי מאחור

תומר הלדשטיין

סדנת הMakers

יורם גרניט

מדעים

רן לוי-לויה

ארצות ומאורעות

אלון גינצברג

חדר כושר מוחי ממוחשב

חנוך אופיר

מי שמביט בי מאחור

תומר הלדשטיין

שנה ראשונה בהוגוורטס

יניב מסינגר

אסטרטגיה ומשחק

ליאור קזולה

מדע מהסרטים

רן לוי-לויה

ארצות ומאורעות

אלון גינצברג

חדר כושר מוחי ממוחשב

חנוך אופיר

סדנת הMakers

יורם גרניט

סדנת הMakers

יורם גרניט

מי שמביט בי מאחור

תומר הלדשטיין

שנה ראשונה בהוגוורטס

יניב מסינגר

אסטרטגיה ומשחק

ליאור קזולה

חדר כושר מוחי ממוחשב

חנוך אופיר

מדעים

רן לוי-לויה

ארצות ומאורעות

אלון גינצברג

 

סמסטר ב'

ד' 1 ד' 2 ד' 3 ד' 4 ה' 1 ה' 2 ו' ז'

חדר כושר מוחי ממוחשב

חנוך אופיר

סדנת הMakers

יורם גרניט

מגלים עולם

אלון גינצברג

שנה ראשונה בהוגוורטס

יניב מסינגר

מי שמביט בי מאחור

תומר הלדשטיין

הבלתי אפשרי, אפשרי

ליאור קוזולה

מדעים

רן לוי-לויה

אסטרטגיה ומשחק

ליאור קזולה

חדר כושר מוחי ממוחשב

חנוך אופיר

מדע מהסרטים

רן לוי-לויה

מגלים עולם

אלון גינצברג

פיתוח חידות

יניב מסינגר

מי שמביט בי מאחור

תומר הלדשטיין

סדנת הMakers

יורם גרניט

מגלים עולם

אלון גינצברג

מדע מהסרטים

רן לוי-לויה

חדר כושר מוחי ממוחשב

חנוך אופיר

מי שמביט בי מאחור

תומר הלדשטיין

סדנת הMakers

יורם גרניט

פיתוח חידות

יניב מסינגר

הבלתי אפשרי, אפשרי

ליאור קוזולה